Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1987 udarbejdede han jubilæumsskriftet: "Odense Handelsstandsforening 1862-1987", der indledes med: 

Forord

 

Fundamentet for al fremtid er fortid, og fortid har noget med tradition at gøre. Odense Handelsstandsforening har tradition, og nu er den nået til en ny milepæl - 125 år.

Bestyrelsen har fundet det rimeligt at nedfælde de forgangne års traditioner og historie i et jubilæumsskrift. Et skrift, som vi umiddelbart mener indeholder alt væsentligt, men som ikke nødvendigvis behøver at blive læst på én gang.

Og så er det fremtiden, det gælder. Den går bestyrelsen fortrøstningsfuldt i møde, blandt andet fordi vi har et velindarbejdet instrument, som fungerer.

I denne forbindelse glæder det os meget, at lektor Hans Henrik Jacobsen har villet hjælpe os med udarbejdelsen af dette skrift.

Vi håber, at medlemmerne også vil synes om det.

                                                                                                          Bestyrelsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link