Carl Ludvig Emil Aarestrup (1800-1856) kom til verden i København som søn af en fuldmægtig. Som 19-årig blev han student og 8 år senere cand. med. Han nedsatte sig som praktiserende læge i Nysted og senere i Sakskøbing, indtil han i 1849 blev udnævnt til fysikus i Fyns Stift. Han var tillige læge ved afdelingen for afsindige i Gråbrødrehospitalet i Odense. Mest kendt er han som senromantsik digter og fornyer af den erotiske lyrik. 

Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1975 fik Hans Henrik Jacobsen udgivet sin bog om Emil Aarestrup, der indledes med: 

Forord

 

Emil Aarestrup betragtes som en af vore fineste lyrikere, og omend hans produktion er beskeden af omfang, vil hans navn blive stående i den danske litteraturs historie.

Derimod er det begrænset, hvad man kender til hans virke som læge — og endnu mindre, når talen er om de 7 år, hvor han sad i embedet som amtslæge — eller stiftsfysikus, som det dengang hed — over Fyn og var bosat i Odense.

Der er ingen tvivl om, at man i Odense efter Aarestrups død i 1856 savnede ham mere som læge end som digter, og der er derfor god grund til at gøre et forsøg på at tegne et billede af ham som fynsk embedsmand.

Hvad der er skrevet om Aarestrup som læge er forbavsende ringe af omfang sammenlignet med det, der er skrevet om ham som lyriker. Kun tre mindre artikler har beskæftiget sig med emnet. — I nærværende skildring er der lagt vægt på at vise de vidt forskellige områder, Aarestrup som stiftsfysikus kom til at beskæftige sig med. En af hans opgaver var forebyggelse af smitsomme sygdomme — det var i koldfeberens, de tyføse febres og koleraens tidsalder — og som baggrund for dette, tit magtesløse, arbejde gøres der et forsøg på at tegne et billede af de hygiejniske forhold og sundhedstilstanden i det hele taget i midten af sidste århundrede.

De primære kilder er Aarestrups medicinalindberetninger, fysikatets kopibog og en række breve fra Odense-årene, rettet til hustruen Caroline, dr. S. M. Trier og urtekræmmer Chr. Petersen. En oversigt over de enkelte breves adressat og datering findes side 311 ff. — I så vid udstrækning som muligt lader jeg Aarestrup selv komme til orde.

 

Næsby 1974                                                                      Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link