Lauritz Alexander Schiøttz-Christensen (1863-1950) var født i Sorø som søn af en guldsmedemester og kom i dåben til at hedde Lauritz Alexander Christensen. Han supplerede senere med moderens ungpigenavn. Som 11-årig kom han på Sørø Akademis skole og gik ud 5 år senere med præliminæreksamen. I 1885 blev han cand. pharm., aftjente sin værnepligt og tog fat på arbejdslivet. Han prøvede kræfter med mange forskellige ting: Apoteksvæsen, organisationsarbejde bl.a. som formand for Pharmaceutisk Medhjælperforening, opfinder af og fabrikant af blod-melasse og kreaturfoder, redaktør af farmaceuternes blad, redaktør af Aalborg Stiftstidende og senere ejer af samme.   

Niels Hedin (1886-1942) kom til verden i Visborg nordøst for Hadsund som uægteskabelig søn af pigen Frederikke Mathilde Berg og gartner Jens Peter Vilhelm Jensen og kom i dåben til at hedde Niels Jensen. I 1909 blev han gift med Anna Karen Sørensen, der tilfældigvis var kusine til min mormor. Ved sin tidlige død var Niels Hedin apoteker i Brovst og blev omtalt i Vendsysselske Aarbøger af Carl Klitgaard, der nævner hans pragtværk "Hammer Bakker".

I forbindelse med Schiøttz-Christensens 70-års fødselsdag fik Hedin af fru Schiøttz-Christensen til opgave at udgive et bogværk om den alsidige ægtemand. Værket indledes med Schiøttz-Christensens selvbiografi og fortsætter med Hedins omtale af fødselaren og mange noter. Bogen er velillustreret med mange billeder. 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1933 udkom også "Familien L. Schiøttz-Christensens Slægtebog". Du kan læse min artikel og downloade via dette link.