Johannes Poulsen (1881-1938) kom til verden i København som søn af en kgl. skuespiller. Allerede som purung viste han talent for skuespillet, og i 1901 debuterede han på Dagmarteatret. Fra 1909 var han engageret af Det Kgl. Teater, hvor han blev indtil sin død kun afbrudt af gæsteoptrædenner i udlandet.

Henri Nathansen (1868-1944) var født i Hjørring som søn af en grosserer. Som ung cand. jur. blev han dommerfuldmægtig og senere overretssagfører i København. I sin pure ungdom følte han sig drager mod litteraturen og teatret, og fra 1909-11 ses han som sceneinstruktør ved Det Kgl. Teater. Han skrev flere teaterstykker, der blev opført på københavnske teatre - mest kendt er nok "Indenfor Murene". Samtidig fik han udgivet romaner og biografier over kulturpersonligheder.

I 1946 udkom Henri Nathansens bog om Johannes Poulsen. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.