Den fulde titel er: "Ripensiske studenter i København i slutningen af det 16. århundrede : En studie over Peder Kristensens almanakoptegnelser".

Artiklen er i 1978 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.