Den fulde titel er: "Lidt supplement med videre til "Studenter i WITTENBERG 1560-1660 og i LEIPZIG 1660-1809".

Artiklen er i 1964-65 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.