Adam Fabricius (1822-1902) var sognepræst og historiker.

Den fulde titel er: "Om de Danskes Studeringer i Paris i det 12te og 13de Aarhundrede og om Collegium Dacicum".

Artiklen er i 1857-59 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.