Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Matrikel over nordiske Studerende ved Universitetet i KÖLN i det sextende Aarhundrede" af L.Daae,1875

Ludvig Daae (1834-1910) var født i Aremark præstegård i det sydlige Norge. Han ses som universitetsbibliotekar og professor i historie ved universitetet i Kristiania. Han fik optaget mange artikler og udgivet en del bøger om personalhistoriske forhold. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.