Bogen blev udgivet i anledning af 25-års jubilæet for studenterårgangen 1867 og indledes med disse oplysninger:

I 1867 tog 239 Studenterexamen, 2 i Januar Maaned, de øvrige om Sommeren. Ved Universitetet tog 23 Examen, 93 kom fra københavnske Skoler, 52 fra Skoler paa Sjælland, 11 fra Skolen paa Falster, 4 fra Skolen paa Fyen, 51 fra Skoler i Jylland og 5 fra Skolen paa Island. 1 var født i 1833, 2 i 38, 1 i 40, 2 i 42, 2 i 44, 3 i 45, 17 i 46, 39 i 47, 87 i 48, 69 i 49 samt 16 i 50. Døde ere i Tidens Løb 50, saaledes at vi nu ere 189 tilbage. Af disse bo 75 i København, 33 paa Sjælland, 1 paa Bornholm, 2 paa Falster, 2 paa Lolland, 13 paa Fyen og 46 i Jylland. 1 lever paa Færøerne og 2 paa Island. I Slesvig har 1 sin Bopæl, 2 i Sverig og 1 i Finland. 1 lever i Rusland, 1 i Tyskland, 1 i Kina, 1 i Siam, 2 i hollandsk Indien, 1 i Nordamerika og 3 i Sydamerika.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.