Det lille skrift udkom i 1881 ved 25-års jubilæet for studenterårgangen fra 1856. Det afsluttes med:

Lidt Statistik.

I Aaret 1856 bestod 141 Studerende Afgangsexamen ved de lærde Skoler eller Adgangsexamen ved Universitetet, deraf to i Januar Maaned. Fra de slesvigske Skoler kom 9 Studenter til Kjøbenhavns Universitet, saaat den hele Tilgang af nye Studenter i 1856 var 150. I de forløbne 25 Aar er der død 26, af hvilke 2 — Bruun og Sørensen — faldt i Kampen 1864, 1 — Haxthausen — døde som Følge af sine Saar, 1 — Stampe — som Følge af en ved Krigen fremkaldt Brystsygdom. Antallet af de Nulevende er 124.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne skriftet. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.