Bogen udkom i forbindelse med, at 1870-studenterårgangen i 1895 kunne fejre 25-års jubilæum. Bogen indledes med disse forord:

Studenterne fra 1870 vare i alt 218. I dette Tal er medregnet N. J. M. J. Muus, skønt han ikke er dansk Student; men da han i 1871 fik dansk Indfødsret og samme Aar tog Filosofikum ved Københavns Universitet, ligesom han senere er Kandidat fra den herværende polytekniske Læreanstalt, har man fundet det rigtigst at henføre ham til Aargangens Studenterhold.

Af de anførte 218 Studenter mangler Oplysning fra 14 Studenter fra Reykjavik, medens 29 ere afgaaede ved Døden. Af de øvrige 175 have 72 Ophold i København, 37 i Jylland, 24 paa Sjælland, 19 paa Fyen og 9 paa de mindre Øer; 10 ere i Udlandet, nemlig 1 i Frankrig, 3 i Rusland, 4 i Nordamerika, 1 i Sydamerika og 1 paa Sandwichøerne; for 4 er Opholdsstedet ubekendt.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.