Den lille bog udkom ved 25-års jubilæet for studenterårgangen 1852. I afslutningen nævnes:

Statistiske Oplysninger.

 

I Aaret 1852 toge 68 Studerende Examen artium ved Kjøbenhavns Universitet; 56 toge Afgangsexamen ved de forskjellige lærde Skoler. Af disse 124 Studenter tog 85 Embedsexamen ved Universitetet eller dermed forbundne Læreanstalter.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.