Den lille bog er fra 25-års jubilæet i 1876. Der var i 1851 140 studenter, der blev indskrevet ved Københavns Universitet. Yderligere 10 studenter tog artium eller er immatrikulerede efter artium 1851, før artium 1852.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link