Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket-Smith (1838-1919) var født i Randers som søn af en boghandler og kom i dåben til at hedde Sophus Laurits Henrik Christian Julius Schmidt. Han blev student som 17-årig og begyndte at studere medicin, men opgav studiet til fordel for historie og fik i 1863 ansættelse som assistent ved universitetsbiblioteket. Efter deltagelse i krigen i 1864 vendte han tilbage til biblioteket, som han i 1880 og indtil sin pensionering var leder af. Ved siden af biblioteksgerningen var han en meget flittig forfatter, der fik udgivet bøger om litteratur- og personalhistorie. I perioden 1890-1912 skrev han på sit store værk: "Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1828" i 3 bind. 

Det er et fantastisk opslagsværk, men man skal vide, hvad man søger efter. Det meste af teksten er på latin, og alle navne er latiniserede. Man kan ikke lade være med at tænke på, at Ludvig Holberg udleverede sin student i "Erasmus Montanus".  Jeg blev nysgerrig efter at finde Ludvig Holberg i matriklen. Og jo - på side 274 i andet bind: "Ludovicus Holbergius e sch. Bergens Annor. 17."

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet første bind. Det Kongelige Bibliotek har scannet andet og tredie bind. Alle bind er uden ophavsret og kan downloades som søgbare PDF-filer her fra siden via disse links:

Første Bind. 1611-1667.

Andet Bind. 1667-1740.

Tredie Bind. 1740-1829.