Den fulde titel er: "Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Universitetet i Siena. Ved Karl Henrik Karlsson, med Anmærkninger af C. E. A. Schøller". Titlen indgår i RAO's bogsamling.

Artiklen er i 1900 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link