Niels Peder Bransager (1873-1915) var født i Torped, Ringsted landsogn som søn af en gårdforpagter og kom i dåben til at hedde Niels Peder Nielsen. Efter studentereksamen læste han teologi og senere nationaløkonimi, men tog ikke afsluttende eksamen. Tidligt var han blevet interesseret i politik og journalistik og fik ansættelse på Politiken. En kort periode var han medlem af Folketinget, men måtte trække sig p.g.a. lungetuberkulose. Han døde på Vejlefjord sanatorium. 

Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz (1867-1941) kom til verden i Helsingør som søn af en baron. Han var kun 6 år, da faderen døde, og familien levede herefter en nomadetilværelse, der også fortsatte i hans voksenliv. Som 18-årig blev han student fra Borgerdydskolen, og 6 år senere bestod han juridisk embedseksamen. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning og blev i 1897 konstitueret som herredsfoged. Året efter blev han afskediget, da det var afsløret, at han havde misbrugt offentlige midler. Senere blev han erklæret konkurs med en gæld på 70.000 kr. Han fik en beskeden stilling og brugte sin fritid på at skrive. Det blev til over 80 bøger af mange forskellige genrer.

Titlen er er opdelt i:

"Den danske Regering og Rigsdag 1901 : Biografier og Portrætter" af N. Bransager, 1901 og 

"Landstinget 1866-1903 i Portrætter og Biografier af dets nuværende Medlemmer med indledende Oversigter" af Palle Rosenkrantz, 1903

"Folketinget efter Valget den 16. Juni 1903" af Palle Rosenkrantz, 1903

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er uden ophavsret, til en søgbar PDF-fil, der kan downloades her fra siden via dette link.