Bogen er udgivet af Otto Waage Jensen (1869-1952) og Vilhelm Richter (1840-1911). Der indledes med disse statistiske meddelelser:

Nærværende Stat, der udgives som en Fortsættelse af de af Overretssagfører V. Richter († i November 1911) udarbejdede Stater (ialt 10), indeholder Meddelelser om 2362 juridiske Kandidater. Kandidaterne fra indeværende Aar, hvis Antal er 93, er ikke medtagne, da kun de færreste af disse kan antages at have opnaaet Stillinger. De nulevende juridiske Kandidaters Antal bliver herefter 2455, heraf 7 Damer .....

Antallet af de biograferede statsvidenskabelige Kandidater er 316; hertil kommer 17 fra indeværende Aar, hvorefter det samlede Antal bliver 333, heraf 10 Damer .....

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.