Den fulde titel er: "Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660-1869 samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling". 

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.

En opdateret udgave fra 1977 af Finn H. Blædel & Dansk Historisk Håndbogsforlag kan lånes på biblioteket via dette link.