Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan bogen downlodes som søgbar PDF-fil via dette link.