Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Danmarks FISKERIerhverv : Faglig, biografisk håndbog for de danske fiskerierhverv", 1964

Titlen udkom i i 1964 i 2 bind. For den faglige redaktion stod redaktør Anders Finsing, Dansk Fiskeritidende. For den biografiske redaktion stod redaktør Zinklar Zinglersen, Forlaget Liber A/S.

Bind I indeholder en historisk baggrund og en beskrivelse af erhvervet set i relation til personer, tekniker, institutioner og handel m.v.

Bind II indeholder biografier og en del portrætfotos af ca. 4.800 personer med tilknytning til erhvervet enten som selvstændinge erhvervsdrivende eller med selvstændig kulturel eller økonomisk gerning i forbindelse med erhvervet.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I

Bind II