Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier. Han modtog meget anerkendelse som personalhistoriker ved udgivelsen af "Danmarks Boghandlere".

Værket udkom i 4 bind i perioden 1893-1919 og beskriver i korte biografier 1.327 danske boghandlere, der var aktive i perioden 1837-1918.

Det er ikke så nemt at overskue, hvad de enkelte bind indeholder. Bindet fra 1912 var tænkt som afsluttende bind og indeholder et omfattende navneregister, der henviser til sidenr. i de tre første bind, der udkom i 1893, 1906 og 1912.

Vær opmærksom på, at de bind, der henvises til i navneregisteret er:

I = 1912

II = 1893

III = 1906

Det sidste bind fra 1919 beskriver de boghandlere, der er kommet til siden 1912 og indeholder også supplerende oplysninger om tidligere omtalte boghandlere. 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bindet fra 1893. Jeg har selv scannet bindene fra 1906 og 1912. Bindet fra 1919 har Slægtsforskernes Bibliotek scannet. Alle 4 bind er uden ophavsret og kan downloades via disse links:

1893

1906

1912

1919

P.S.: Boghandlerne i Danmark har en udmærket hjemmeside www.boghandlereidanmark.dk, som er værd at besøge.