Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Danmarks BOGHANDLERE : En personalhistorisk Haandbog" af Andreas Dolleris, 1893-1919

Jørgen Andreas Dolleris (1850-1925) blev født i Skyum sogn i Thy og kom i dåben til at hedde Jørgen Andreas Andersen. Han blev uddannet boghandler og etablerede selv boghandel i Vejle i 1883. Samtidig dyrkede han sin store interesse for litteratur og fik udgivet flere digtsamlinger og biografier. Han modtog meget anerkendelse som personalhistoriker ved udgivelsen af "Danmarks Boghandlere".

Værket udkom i 4 bind i perioden 1893-1919 og beskriver i korte biografier 1.327 danske boghandlere, der var aktive i perioden 1837-1918.

Det er ikke så nemt at overskue, hvad de enkelte bind indeholder. Bindet fra 1912 var tænkt som afsluttende bind og indeholder et omfattende navneregister, der henviser til sidenr. i de tre første bind, der udkom i 1893, 1906 og 1912.

Vær opmærksom på, at de bind, der henvises til i navneregisteret er:

I = 1912

II = 1893

III = 1906

Det sidste bind fra 1919 beskriver de boghandlere, der er kommet til siden 1912 og indeholder også supplerende oplysninger om tidligere omtalte boghandlere. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bindet fra 1893. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil. Bindene fra 1906 og 1912 har jeg selv scannet til søgbare PDF-filer. Bindet fra 1919 har Slægtsforskernes Bibliotek scannet til en søgbar PDF-fil.  Alle 4 bind kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek via disse links:

1893

1906

1912

1919

P.S.: Boghandlere i Danmark har en udmærket hjemmeside www.boghandlereidanmark.dk, som det er værd at besøge.