Otto Frederik Arends (1864-1945) var født på Frederiksberg som søn af en boghandler, men voksede op i Roskilde. Som 18-årig tog han studentereksamen, blev cand. phil. og underviste samtidig med, at han læste medicin. Han praktiserede som læge mange forskellige steder i landet og dyrkede samtidig sin interesse for personalhistorie. Mest kendt er han for sit store værk: "Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864", der udkom i 1932 i 3 bind.

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bind I og II med biografier i alfabetisk orden. Jeg har scannet bind III "Series Pastorum" med alle personer opstillet i provstiorden. Alle 3 bind er scannet til søgbare PDF-filer, der kan downloades her fra siden via disse links:

Bind I (A-K)

Bind II (L-Ø)

Bind III (Series Pastorum) 

I 1964-65 fik J. Smith optaget et tillæg i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.