Bogen er udgivet af Otto Waage Jensen (1869-1952) og Vilhelm Richter (1840-1911). Den indledes med (i uddrag):

Nærværende Stat omfatter samtlige nulevende juridiske og statsvidenskabelige Kandidater samt candidati magisterii i Statsvidenskab indtil Udgangen af 1909. De juridiske Kandidaters Antal er 2199.

De statsvidenskabelige Kandidaters Antal er 301.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.