Gerhard Treschow (1703-1765) blev født i Norge som søn af en jernværksejer. Som 11-årig kom han til København og blev som 17-årig privat dimmiteret til universitetet. Han viste tidligt usædvanlige evner og fik udgivet en række disputatser om kirkelige emner. Som 28-årig blev han kaldet til sognepræst for Birkerød menighed, hvor han i 29 år blev oplevet som en nidkær og myndig sogneherre. 

"Danske Jubel-Lærere, eller Historisk Berætning om de Lærere, Som, efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have tient i 50 Aar og derover" omtales som et nyttigt hjælpemiddel ved studiet af ældre gejstlig personalhistorie.

Bogen indledes med 52 siders fortale og indledning. Herefter kommer beskrivelsen af de enkelte "jubel-lærere" i form af 73 biografier og 213 kortere omtaler. Det er typisk kirkens folk, der er nævnt. Bogen afsluttes med et fyldigt navneregister.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn PDF. Bogen er trykt med gotisk skrift, men alle navne er anført med nutidig dansk tekst. Derfor har jeg valgt, at kun navne er søgbare og ikke teksten. PDF-filen kan downloades via dette link.