Den fulde titel lyder: "Bidrag til Oplysning om en formentlig Slægtskabsforbindelse mellem den freiburgske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslægt ZÜTPHEN".

Artiklen er i 1906 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.