Rasmus Pedersen Winther (1680-1767) kom til verden i præstegården i Føns på Vestfyn som søn af sognepræsten. Efter oplæring i hjemmet af en huslærer blev han som 15-årig sendt til universitetet. 2 år senere tog han attestats og holdt dimisprædiken i Trinitatis Kirke. Efter nogle år som privatlærer var han fra 1705 rektor for lantinskolen i Faaborg. I 1710 kom så kaldet til sognepræst for Ørbæk på Østfyn, hvor han betjente menigheden lige til sin død som 87-årig. 

Axel Braag Kofod (1866-1942)  var født i Klemensker på Bornholm som søn af en skolelærer. Som 19-årig blev han student fra Sorø og 4 år senere ansat som assistent i Statsanstalten for Livsforsikring. I 1917 ses han som formand for Forsikringsrådet. 

Axel Kofod gik meget op i slægtsforskning og fik i 1934 udgivet: "Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winthers Beretning om sin Slægt og sit Liv". Den omhandler hans mødrene slægt, der er en del af patricierfamilien Winther fra Aarhus.

Hr. Rasmus' selvbiografi gengives i det originale sprog og giver et enestående indblik i præstelivet i 1700-tallet. Det er interesant at læse om alle hans udfordringer med at opnå et præstekald. Bogen danner grundlag for et kapitel i "Når det regner på præsten : En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750" af Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, 2009. Denne bog kan anbefales til læsning.

Jeg har scannet hr. Rasmus' beretning til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.