Artiklen er i 1918 optaget i "Vejle Amts Aarbøger".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklen via dette link.