Den fulde titel er: "Slægtsbog 16 led af Anders Sørensen Vedel (1542-1616) og Mette Hansdatter Laugesen (1561-1633)". 

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.