Den fulde titel er: "En slægt Villadsen fra Saltum sogn (Hvetbo herred) : om Villads Larsen, født 1808, og hustru, deres forfædre og efterkommere".

Bogen kan lånes på biblioteket via dett link.