Georg Hermann Julius Ulrich (1828-1907) kom til verden på "Jægerspris" i Nordsjælland som søn af skovrideren. Han oplyser om sig selv, at han var cand. jur. og underdirektør i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger. Ved hans død fremgår det af kirkebogen, at han var etatsråd. 

I 1878 fik han udgivet: "Stamtavle over Familien Ulrich med et Tillæg vedrørende Familien Sparre". Han nævner sig selv på tavle IV.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.