Den fulde titel er: "Tøttrupperne paa Dueholm 1732-1845 : Bidrag til Slægten Tøttrups Stamtavle fra omkring 1700 til henimod 1900".

Artiklen er i 1948 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-33.