Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "TØTTRUP'erne paa Dueholm 1732-1845" af Vagn Riisager, 1948

Den fulde titel er: "Tøttrupperne paa Dueholm 1732-1845 : Bidrag til Slægten Tøttrups Stamtavle fra omkring 1700 til henimod 1900".

Artiklen er i 1948 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet tidsskriftet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 1-33.