Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Familierne TRELLUND og BAGGESEN". Af J. Kinch, 1880-81

acob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger. Hans hovedværk er "Ribe Bys Historie og Beskrivelse".

Han fik optaget artiklen "Familierne Trellund og Baggesen" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", 1880-81.

Jeg har scannet årbogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 44-80 + tillæg på siderne 371-72.

Vilhelm Bang har i en kort artikel i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", 1893-95 kommenteret og suppleret Kinchs oprindelige artikel. Du kan se min omtale her