Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 2005 fik hun udgivet: "Rasmussen-Slægten. En slægt fra Lolland-Falster". Bogen indledes med:

FORORD:

 

Nærværende bogs tilblivelse er muliggjort ved en meget stor hjælp fra medlemmer indenfor de forskellige slægter som her er nævnt, og der skal derfor udtrykkes stor tak herfor.

I en bog som denne, vil der, trods megen omhu, forekomme fejl og/eller mangler, hvorfor det vil være mig en stor glæde hvis læsere, der finder sådanne, vil gøre mig opmærksom herpå.

Jeg er naturligvis stadig interesseret i at modtage nye oplysninger, således at bogen stedse vil blive ført ajour.

 

Eskilstrup juli 2005.

Ketty Lykke Jensen.

 

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 34 sider kan lånes på biblioteket via dette link.