Den fulde titel er: "En Husmandsfamilie fra Tommerup der binder den uddøde adelige Slægt von Pultz til den nulevende borgerlige Slægt Pultz".

Artiklen er trykt i "Aarbøger for Odense og Assens Amter" 1921. "Historisk Samfund for Fyn" har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.