Jacob Nielsen Prahl (1696-1752) kom til verden i Viborg. Som 21-årig blev han student og 6 år senere cand. theol. Han ses som capellan i Vester Mariæ, Rønne og Knudsker og derefter som præst i Svanneke og Ibsker.

Poul Bredo Grandjean (1880-1957) var født i København som søn af en komponist. Han studerede først musikhistorie, men fik gennem sin farbroder interesse for personalhistorie og var beskæftet med flere store personalhistoriske projekter, inden han i 1910 blev tilknyttet Rigsarkivet, hvor han var beskæftiget i 40 år. Han har fået udgivet et stort antal artikler og bøger med personalhistorisk indhold, herunder stamtavlen over Jacob Nielsen Prahl.

Den udkom i 1901 i "Personalhistoriske Samlinger". Det Kongelige Bibliotek har scannet et særtryk. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.