Jens Spliid Møller Ostenfeld (1875-1961) kom til verden i Skørring Mølle ved Randers som søn af mølleejeren. Han omtaler sig selv på side 111 i bogen, der indledes med:

FORORD

 

De her samlede Oplysninger om „Slægten med de røde Roser“ er i Henhold til en Beslutning af en Del af Slægtens nulevende Repræsentanter ordnede saaledes, at Aaret 1890 er sat som Grænse for, hvad der betragtes som historisk Stof. For de senere Descendenter af Slægten gives kun rent biografiske Oplysninger, dels i Stamtavlerne og dels i de til disse knyttede Tilføjelser.

 

Paa Slægtens Vegne

Jens Ostenfeld

Lektor, Dr. phil.

Kbhvn., i Oktober 1931.

På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.