Margit Egdal er bibliotekar og arkivleder. Hun har udgivet mange titler om Nordfynsk lokalhistorie. I 1998 blev hun udnævnt til "Årets Nordfynbo" og anvendte det medfølgende pengebeløb til en studietur til Utah for at samle materiale om de Sidste Dages Hellige på Fyn.

I 2000 fik hun udgivet "Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land : En slægtskrønike : Fra Nordfyn til Elsinore i Utah", som indledes med: 

Forord 

 

I foråret 1998 blev undertegnede kontaktet af Ase Hvass Frandsen, formand for foreningen Damstedslægten.

Foreningens medlemmer består af efterkommere efter Mads Nielsen, født 1822 i Daugstrup, Østrup Sogn på Nordfyn, død i Elsinore, Utah, 1901. Efterkommerne tæller en små tusind personer. Ase Hvass Frandsen medbragte nogle breve, et halvt hundrede stykker i alt, skrevet af Mads Nielsen og hans søn og svigerdatter, David og Mette Marie, som udvandrede til Utah, da de var blevet omvendt til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, bedre kendt som mormonerne.

Brevene fortæller lokalhistorie om både Daugstrup og Elsinore. Ikke mindst er de dog et dybt gribende, almenmenneskeligt dokument om mennesker, der forlader alting for deres tros skyld. Mads Nielsen forlod sin elskede hustru for at finde frelsen i Guds eget udvalgte land, Zion, som Utah benævnes.

Da både Mads Nielsen, David og Mette Marie så indtrængende beder familien om også at følge mormonismen, fortæller de om deres tro, hvorigennem man får en viden om, hvad der har grebet dem, der blev omvendt af mormonmissionærerne, som over hele Danmark gik fra sted til sted og altså også nåede den lille landsby Daugstrup.

De tre mennesker, der udvandrede fra Daugstrup, giver et vidnesbyrd, der kunne være udtalt af tusinde andre danskere, der drog til Utah for at blive frelst. Derved bliver de et talerør for de mange.

Måtte disse breve være med til at fortælle om mormonerne i 1800-tallet og øge forståelsen for de mennesker, der blev grebet af mormonismen og udvandrede til Guds eget land!

Brevene fra Mads Nielsens kone i Danmark er desværre gået tabt. Derimod eksisterer der en hel del breve sendt fra Danmark til David og Mette Marie, deriblandt 22 breve til Mette Marie skrevet af hendes mor i Ørritslev, Mette Sophie Jensdatter.

Brevene fra Elsinore er transskriberet og forsynet med et kort resumé. Desuden er brevene suppleret med børn og børnebørns erindringer om Mads Nielsen, David og Mette Marie. Slægtskrøniken bygger endvidere på oplysninger i kirkebøger, folketællinger samt diverse dokumenter i familiens besiddelse, skøder, skifter m.v.

Mads Nielsens sønnesøn, gartner Niels Damsted på Als, arvede de gamle breve, som Mads Nielsen i sin tid sendte hjem til hans far, Knud Damsted. Niels var en habil slægtsforsker, og ikke blot udarbejdede han slægtens omfattende stamtavle, men sørgede også for at få gjort mange slægtsoptegnelser, som ellers ville være gået tabt. I 1982 stiftede han foreningen Damstedslægten.

For yderligere oplysninger om mormonerne findes en del værker. Her bringes kildeskrifterne, de gamle breve, samt historien om Damstedslægtens stamfader og efterkommerne. Læseren bedes belave sig på at gå 150 år tilbage i tiden! God læselyst!

Margit Egdal

Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune

Med tilladelse fra forfatteren og Damstedslægten har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.