Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1959 og 1960 er optaget i "Historisk Årbog for Thisted Amt". Søgbare PDF-filer kan downloades fra Arkivthy via disse links: 

1959

1960