Den fulde titel er: "Slægten "de Svaneskjold's" Stamfader, den fynske Degn JØRGEN PEDERSEN MONTANUS og hans Efterkommere".

Artiklen er i 1924 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.