Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten LETH fra Stege" af Fr. Tobiesen, 1947

Bogen indledes med:

Da der i Danmark lever adskillige Slægter Leth, har jeg kaldt den, der her skal omtales »Slægten Leth fra Stege«, fordi den ældste af dens Mænd (Slægtled 2), der omtales i Kirkebog og andre Arkivalier, i en Menneskealder beklædte Byfogedembedet i denne Købstad.

Kognaternes første Slægtled er som Regel medtaget i Stamtavlen, dels fordi de i mangfoldige Tilfælde er nøje knyttet til Slægten, dels for at vise, hvor hyppigt Slægterne Hastrup, Lange, Langsted og Leth var sammengiftede.

Det Kildemateriale, som findes i Arkiverne udenfor København, har Arkivar H. Seesten, Odense, Arkivar Hans Kistrup, Viborg, og Landsarkivar F. Gribsvad, Aabenraa, vist mig den Venlighed at skaffe.

Men desuden har jeg maattet søge Oplysninger hos ikke faa Præster og Privatpersoner samt hos Kordegnene i Stor-København; alle disse bringer jeg min Tak for beredvillig Hjælp.

Manuskriptet forelaa færdigt i December 1946, men Trykningen blev udskudt paa Grund af Typografstrejken.

Det er nu ført op til 31. Oktober 1947.

                                                                                       Fr. Tobiesen.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.