Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Slægten KOLD" af A. H. Nielsen, 1889

Anders Hansen Nielsen (1809-1890) kom til verden i Aalborg som søn af en købmand. Som 19-årig blev han student og 5 år senere cand. theol. Efter nogle år som lærer blev han kaldet til sognepræst for Aggersborg, senere Understed-Karup og afsluttende Skæve. Han var en flittig personalhistiriker, der fik udgivet flere slægtsbøger, bl.a. i 1889 om Slægten Kold. Han indleder bogen med: 

Ved tilfældig at see et Brev, som indeholdt nogle Notitser om Slægten Kold, kom jeg paa den Tanke, at det muligen kunde være af Interesse for de nu Levende af denne, hvis Stamfader var en, i sin Tid, bekjendt Mand, at eie en Stamtavle over de Familier, som høre til den. Jeg henvendte mig derfor til Flere, i og udenfor Slægten, om Bidrag til en saadan og mødte saa megen Velvillie, at jeg nu, uagtet dens Mangler, tør lade den trykke. Idet jeg her gjentagende takker de Mange, der har bidraget til, at dette Maal i det Hele er naaet, beder jeg om, at Tillæg og Rettelser maa blive mig tilsendte.

 

                                        Aalborg i November 1889.

 

                                                                                      A. H . Nielsen.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.