Bl.a. disse slægtsnavne er omtalt: Kiib, Westergaard, Faarbæk, Bondrup og Brix.

Artiklen er i 1943 optaget i "Historisk Årbog for Thisted Amt". En søgbar PDF-fil kan downloades fra Arkivthy via dette link.