Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bondeliv og bondehjem. Brudstykke af en Slægtssaga [POUL JOHANSEN, Volstrup]"af P. Hansen,1908

Povl Hansen (1856-1934) var født i Sødinge på Midtfyn som søn af en gårdejer. Hans barndom og ungdom blev præget af det stærke kirkelige og folkelige røre på Ryslingeegnen. Han var elev på Askov Højskole og Vallekilde Højskole, hvor han senere blev lærer. Om sommeren studerede han i København ved biblioteker og arkiver. Fra 1893 blev han forstander for Vallekilde. Som frugt af sine arkivstudier skrev han flere bøger og artikler om bl.a. dansk landbrugs historie. 

I 1908 fik Povl Hansen udgivet sin bog om slægten, der tager udgangspunkt i farfaren Poul Johansen (1780-1870) fra Volstrup. Bogen afsluttes med:

Efterskrift.

 

Til foranstående skildring af min farfar Poul Johansen og hans hjemstavn er min bedste kilde de mundtlige slægts-overleveringer og mine egne iagttagelser. Af trykte kilder kan jeg henvise til: P. Fr. Rist »Fra støvlettiden«, H. Leerbech »Forsøg til en beskrivelse over Ringe sogn«, Povl Hansen »Bidrag til det danske landbrugs historie«, J. P. Trap »Kongeriget Danmark« m. fl. Af utrykte kilder har jeg hentet mange oplysninger fra egnens kirkebøger (provinsarkivet i Odense), fra kort og arkivalier i matrikelskontoret i København; og endelig fra, hvad der i slægtens eje endnu findes af skøder, skifteforretninger, pantebreve, obligationer o. lign.

 

         Vallekilde folkehøjskole i februar 1908.

                                                                                                                      Forfatteren.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.