Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten JØRGENSEN fra "Kohavegård" i Rudkøbing" af Carlin og Svend Klæsøe, 1986

Carlin Valdemar Hansen Klæsøe (1877-1963) er beskrevet på bogens side 39.

Svend Klæsøe er født 8.8.1909 og nævner sig selv på bogens side 38 og indleder bogen med: 

Forord.

 

Side 1 af nærværende slægtsfortegnelse er samlet og udarbejdet af min farbror Carlin Klæsøe (Se side 39). Resten af fortegnelsen har jeg lavet på grundlag af oplysninger 1. fra kirkebøger, 2. fra landsarkivet i Odense, 3. fra skifteretskontorerne i Odense og Rudkøbing og 4. fra nulevende slægtninge.

Jeg takker kirkebogsførere, personalet på landsarkivet og på skifteretskontorerne og de medvirkende slægtninge for værdifuld og velvillig hjælp. Det har været mig en stor glæde gennem samtaler og breve at komme i kontakt med slægtninge, som jeg ellers ikke har haft forbindelse med, i mange tilfælde slægtninge, hvis eksistens jeg ikke før har anet noget om.

Også tak til sognepræst Anton Christoffersen, Tullebølle, for tegningen til omslagets forside og for opsætningen på omstående side af Carlin Klæsøes vers "God søn o. s. v.” Og tak til skoleinspektør Ove Witt, Tullebølle, for tegningen til omslagets bagside.

Ved personregistreringen er brugt døbenavn (eller navneregistreringsnavn). Personer, der har taget navneforandring, er registreret efter det nye navn (gælder ikke navneændring til ægtefællers efternavn).

Oprindelig var det mit håb, at det skulle lykkes mig i slægtsfortegnelsen at føre efterkommerne efter min morfar Lars Jørgensen og hans to koner Inger Marie Larsen og Jensine Hansen frem til dato, men desværre har enkelte slægtninge ikke ønsket at medvirke, hvorfor jeg ved deres slægtsgrene har måttet bemærke: Yderligere oplysninger mangler.

 

Tullebølle, den 2o. juli 1986.

Svend Klæsøe.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.