Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1876 bidrog han med "Stamtavle over Familien Ingerslev" i "Indbydelseskrift til de offentlige Aarsprøver i Randers lærde Skole i Juni og Juli 1876".

Det Kongelige Bibliotek har artiklen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link