Just Johan Holten (1831-1916) kom til verden i præstegården i Skulderlev som søn af sognepræsten. Allerede som 17-årig blev han student, og 8 år senere havde han taget både juridisk og statsvidenskabelig embedseksamen. I 18 år var han tilknyttet udenrigsministeriet og havde meget betroede poster. Fra 1876 virkede han som dommer. 

I 1910 fik han udgivet sin bogen om slægten, som han indleder med:

Jeg skulde ikke have dristet mig til at lade disse spredte Minder trykke, hvis jeg ikke fra flere Deltagere i Sammenkomsten den 29de Juni havde faaet en udtrykkelig Opfordring dertil. Den brudstykkeagtige Oversigt, som de giver over de ældre Led af Slægten, er selvfølgelig utilfredsstillende og vil vel kun forstærke Kravet om en virkelig fuldstændig Stamtavle med de fyldigst mulige personalhistoriske Oplysninger.

           November 1910.

                                                                                                            J. H.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link