Ketty Lykke Jensen (1950-2013) var en meget flittig slægtsforsker og lokalhistoriker, der fik udgivet et stort antal bøger. I 1996 fik hun udgivet: "Slægten Høier : Fra Hillerslev på Fyn til Lundby på Falster og videre Danmark rundt". Bogen indledes med:

Forord 1.

 

Her foreligger så slægten Høiers mange navne og data så langt den har kunnet spores tilbage i mere end 250 år.

Det enkelte medlem affamilien har nu mulighed for at finde sin plads og sine egne relationer, ligesom et naturligt ønske om at "kende sine rødder" kan opfyldes.

Det er et overordentlig interessant resultat, som ethvert nulevende medlem affamilien kun kan påskønne. Der skal derfor her fremføres en meget stor tak til Ketty Lykke Jensen for dette imponerende arbejde, som hun alene har udført.

 

Nykøbing F., august 1996.

Vilfred Høier.

 

 

Forord 2.

 

Det har været meget spændende at lave denne slægtsmappe over slægten Høier.

Da jeg begyndte forskningen, var jeg ikke klar over, hvor omfattende et arbejde det ville blive - men jeg må sige, at der er blevet vist mig umådelig tillid og hjælpsomhed fra alle grene i slægten, på trods af, at jeg kun sporatisk har berøring med Høier-slægten. Det er således, at min morfar hed Victor Valdemar Clausen (1877-1961). Han var broder til Jens Laurits Clausen (1875-1962), nævnt under nr. 38 her i mappen, Jens Laurits blev gift m. "Hanne" Høier (1880-1958).

Gennem min barndom, og også siden, har jeg haft megen forbindelse med denne gren af Høier-slægten, og derfor, da hr. Vilfred Høier (nr. 64), fra Nykøbing forespurgte, om jeg havde lyst til at give mig i kast med denne opgave - sagde jeg straks "ja".

Med de mange navne og data, vil der let ske fejl. Jeg vil derfor, hvis læseren finder sådanne, blive meget glad for at modtage oplysninger herom.

Ligeledes vil jeg meget gerne høre om nyt indenfor slægten, således at de, som har lyst, hele tiden kan få ført slægten a jour.

 

Ketty Lykke Jensen
Nygade 13
4863 Eskilstrup
Falster.

Forfatterens efterladte har givet mig tilladelse til at scanne bogen. For ikke at krænke nulevende personer har jeg valgt ikke at medtage dele af 7. generation og senere samt navneregister. 

Den søgbare PDF-fil kan downloades via dette link.

Den fysiske bog på 69 sider kan lånes på biblioteket via dette link.