Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tre søskende von HAFFNER's konsanguinitetstavle" af Albert Fabritius, 1958

Albert Fabritius (1905-1976) kom til verden på Frederiksberg som søn af en fabrikant. Som 28-årig blev han student og påbegyndte historiestudiet på Københavns Universitet. Samtidig drev han genealogisk virksomhed. I 1946 blev han dr. phil. på afhandlingen "Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935". I flere år var han bibliotekar ved Det Kgl. Bibliotek, og fra 1958 og til sin død var han kongelig ordenshistoriograf.

I 1958 fik han udgivet "Tre søskende von Haffners konsanguinitetstavle", der indledes med:

Nærværende oversigt over tre søskende von Haffners slægtninge er i det store og hele opstillet på grundlag af trykt materiale og skriftlige meddelelser. Oversigten er så vidt muligt ført à jour til 1.marts 1958.

Opstillingen slutter sig nær til de i min 1957 udgivne konsanguinitetstavle for kong Christian X anvendte principper.

 

                              København i marts 1958

                                                                                        Albert Fabritius.

Med tilladelse fra forfatterens efterkommere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.