Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien HOLM" af H. Grandjean, 1888

Harald Frederik Grandjean (1841-1925) var født i København som søn af en konditor. Han fik en militær karriere og sluttede som kaptajn. Ved siden af dette virke interesserede han sig for personalhistorie og fik udgivet flere titler, bl.a. "Stamtavle over Familien Holm", som har var indgift i. Bogen afsluttes med:

Efterhaanden som den Familie, der nedstammer fra eller var nær i Slægt med afdøde Grosserer Jacob Holm, forgrenede sig mere og mere, laa det nær at man kunde ønske, at have en samlet Oversigt over dens forskjellige Medlemmer.

Da der tilmed efterhaanden blev oprettet flere Legater, hvis aarlige Renter fornemlig ere forbeholdte Medlemmer af denne Slægt, fik dette Ønskes Opfyldelse mere actuel Interesse, og en Kreds af Familien har derfor ladet nærværende Stamtavle udarbeide, og er det vort Haab, at den for at svare til sin Bestemmelse, maa blive fortsat videre af den kommende Slægt.

For det betydelige og grundige Arbeide, der ved denne Stamtavles Udarbeidelse er udført af Captain ved Infanteriet H. Grandjean, skylder Familien ham sin venligste Tak.

 

             Lerckenfelt i Juni 1888.

                                                                                                                         E. Holm.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.