Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ADOLPH HANNOVER's Slægt : Tillige Ad. Hannovers Autobiografi m.m." af Martin Ad. Hannover, 1914

Adolph Hannover (1814-1894) var født i København som søn af en grosserer. Han tog medicinsk eksamen som 24-årig og året efter licentiatgraden for en anatomisk afhandling. Derefter praktiserede han som læge på forskellige hospitaler og var en meget anerkendt forsker.

Bogens fulde titel er: "Adolph Hannovers fædrene og mødrene Slægt : Udgivet i Anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel : Tillige indeholdende Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans videnskabelige Arbejder m.m."

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.